Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο - Ενότητα 2.2 : "Αλγόριθμοι" (παρ. 2.2.7.3)

Λογικές Συνθήκες - Δομή επιλογής


Ακολουθεί ένα φυλλάδιο ασκήσεων με διάφορες μορφές ασκήσεων που αφορούν απλές αλλά και πιο σύνθετες λογικές εκφράσεις - συνθήκες.

ΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στη συνέχεια ακολουθεί ένα φυλλάδιο με ασκήσεις στην απλή και σύνθετη δομή επιλογής.Μπορείτε να επισκεφτείτε τον On-line διερμηνευτή για την Ψευδογλώσσα στη διεύθυνση: http://www.pseudoglossa.gr/ και να τρέξετε τους αλγόριθμους των ασκήσεων. 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Καλή Εξάσκηση!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου