Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Κεφάλαιο 11o "Εισαγωγή στην HTML"

Γενική εισαγωγή στην HTML.


Εδώ θα βρείτε ένα φυλλάδιο κυρίως με τις εντολές εισαγωγής εικόνας και συνδέσμων και κάποιων άλλων εντολών στην html. Αφού διαβάστε το  φυλλάδιο με τις εντολές στη συνέχεια ακολουθεί ένα φύλλο εργασίας με τα βήματα δημιουργίας μιας ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας τις εντολές του προηγούμενου φυλλαδίου αλλά και του σημερινού. 

Φυλλάδιο εντολών

Φύλλο εργασίας

Καλή δημιουργία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου